Liten spelmansstämma 5 januari

Välkomna till

LITEN SPELMANSSTÄMMA

för våra vänner och våra vänners vänner.

Tid: Trettondagsafton söndag 5 januari kl 15-22.

Du kan dansa gammalt och polskor till buskspelet. Dansa också till levande balkanmusik. Kanske blir det svensk långdans?

Bröd, pålägg, kaffe och te finns till självkostnadspris. Ta gärna med er mer tilltugg och annan dricka.

Ev. överskott går till föreningen Stöttepelaren som hjälper de ensamkommande från Afghanistan som inte längre får samhällets stöd.

Vi hoppas också att de som kommer tidigt respektive stannar sent hjälper oss med viss ommöblering.

ANMÄLAN önskas – hur många personer kommer du/ni?

Ingrid Eckerman 070 55 73 193 Ingrid@eckerman.nu

Saltsjöbygdens spelmansgille och kollektivhuset Sockenstugan