Lägenheter

För att få flytta in i Kollektivet Sockenstugan måste man vara medlem.

För nuvarande erbjuds lägenheter till medlemmar mellan 40 och 60 år.

fil-2016-09-12-20-44-35 fil-2016-09-12-20-44-20