Om oss

Liten spelmansstämma

Liten spelmansstämma för våra vänner och våra vänners vänner lördag 6 januari kl 15-22. Anmälan till Cecilia Letmark 073 646 17 95  e_m_cecilia@hotmail.com

Huset

Sockenstugan är ett gemensamhetsboende för oss som fyllt 40 och inte har hemmavarande barn. Sockenstugan består av två trevåningslängor, byggda 1947 och ombyggda 1999, med sammanlagt 44 lägenheter: ettor, tvåor och treor på 31-70 m². Till varje lägenhet hör källar- och vindsförråd.

Mellan bostadslängorna finns en ny tillbyggnad med storköket, allrummen och gästrummen och i källaren bastu, gym och flera hobbyrum, liksom tvättstuga och cykelrum. Husen är omgivna av en stor gemensam trädgård med fruktträd,uteplatser och odlingslotter, och för hundarna i huset finns ett inhägnat lekområde. Ett flertal parkeringsplatser med el-urtag finns att hyra.

Fastighetsägaren är Familjebostäder, och vi har vanliga hyreskontrakt, men ingår inte i Familjebostäders interna byteskö.

Kollektivhusföreningen är tillika lokal hyresgästförening. De centrala avtalen mellan Hyresgästföreningen och Familjebostäder ger oss möjlighet att teckna s.k. förvaltningsavtal. Dessa innebär hyresavdrag  mot att vi har hand om en del av husets skötsel.

Att bo i gemenskap

img_2027

Modernt kollektivboende kallas ofta ”bo i gemenskap”. Vi som bor här tycker om att ha gemenskap med andra och vi behöver inte så stora privata ytor. De flesta är singlar, och våra grannar ersätter i viss mån familjen. Samtidigt är det viktigt att man värnar sitt privatliv. Vi kan använda storköket och allrummen till fest och våra gäster kan bo i gästrummen för en billig penning.

Att bo i Sockenstugan är mycket trevligt om än inte alldeles fritt från konflikter och meningsmotsättningar. Grunden för föreningen är arbetsgemenskap och vi lagar mat och äter tillsammans måndag-fredag under terminerna, och har extra aktiviteter i våra olika lokaler när andan faller på. På eftermiddagarna brukar de daglediga fika tillsammans.

Att vi åldras eller blir sjuka är inget hinder för att bo kvar. Var och en arbetar efter sina förutsättningar och sin förmåga. Vi hjälper varandra solidariskt när orken inte räcker till.

Våra gemensamma måltider och möten

Middagen serveras måndag-fredag kl. 18-19 och maten planeras och lagas

av ett matlag var fjärde vecka. Vi har alltid ett vegetariskt alternativ och på

fredagar och helgdagsaftnar har vi lite finare mat och efterrätt.

cimg3793

Husmöten

Husmöten är våra högsta beslutande organ.

Soffmöten

För att förstärka den demokratiska processen anordnas ”soffmöten”, dvs. icke beslutande möten där ett ämne av betydelse för huset diskuteras. Vem som helst i huset kan boka in ett möte.

Aktiviteter

                                                      

Föredrag

Diskussionskvällar

Författarbesök m.m.

Loppis

Varje eller vartannat år har vi en stor loppmarknad i huset. Alla inkomster går till olika projekt i världen eller Sverige som vi har kontakt med.

Har du saker du vill skänka? Hör i så fall av dig till någon av loppis-generalerna nedan. Av utrymmesskäl kan vi inte ta emot stora möbler.
Ulla Colliander 070-357 61 88
Miriam Wessman 076- 280 80 01

Kärrtorp och Nackareservatet

Kärrtorp i södra Stockholm är inte vilken förort som helst. Sockenstugan ligger på gränsen mellan de modesta flerfamiljshusen och småvillorna från 30-talet. I vårt lilla centrum finns flera matvarubutiker, restauranger, second-hand-butik, apotek, bank mm. Dessutom finns bio och teater! Nätverket Linje 17 ordnade antirasist-demonstrationerna i december 2013 och Festival för 17 i september 2014.

Vi har fem minuter till Nackareservatet och tio minuter med cykel till närmaste badsjö. Till världsarvet Skogskyrkogården är det 15 minuters promenad. T-banan tar oss till City på 15 minuter. Flera bussar stannar i närheten.