Att bo i gemenskap

Modernt kollektivboende kallas ofta ”bo i gemenskap”. Vi som bor här tycker om att ha gemenskap med andra. De flesta är singlar, och våra grannar ersätter i viss mån familjen. Samtidigt är det viktigt att man värnar sitt privatliv.

Att bo i Sockenstugan är mycket trevligt om än inte alldeles fritt från konflikter och meningsmotsättningar. Vi lagar mat och äter tillsammans måndag-fredag under terminerna, och har extra aktiviteter när andan faller på. På eftermiddagarna brukar de daglediga fika tillsammans. Våra stora allrum och köket lämpar sig väl för fester och annat. I källaren har vi hobbyrum, bastu och motionsrum. Dessutom har vi en stor trädgård där   de som vill kan få en liten kolonilott.

Vi som bor i kollektivhus behöver inte så stora privata ytor. Vi kan använda köket till stormatlagning och allrummen till fest. Våra gäster kan bo i gästrummen för en billig penning.

DRIFTEN

Alla viktiga beslut tas på våra husmöten. Vi har ett ett tjugotal arbetsgrupper för att få verksamheten att flyta och för att sprida inflytandet till många. Det är viktigt att alla drar sitt strå till stacken, och önskvärt att alla är med i åtminstone en arbetsgrupp. Det är också viktigt att ha en fungerande styrelse, och här försöker vi få uppdragen cirkulera bland så många boende som möjligt.

Grunden för föreningen är arbetsgemenskap. Obligatoriskt arbete är matlagning, städning och visst trädgårdsarbete.

Vi är indelade i fyra matlag som ansvariga för en vecka (måndag-fredag) var. Matlaget planerar menyn, handlar, lagar en husmansrätt och en vegetarisk rätt och diskar. Övriga veckor går de som vill till dukat bord.

Vi städar trapphusen, korridorerna och allrummen i turordning och en gång per år har vi storstädning.

Vi sköter också hela trädgården förutom de stora träden, de hårdgjorda ytorna och snöröjningen. En aktiv trädgårdsgrupp planerar utformningen och för arbetet höst och vår har vi gemensamma arbetsdagar.

Alla måste kunna fullgöra sina arbetsuppgifter när de flyttar in. Men att vi åldras eller blir sjuka är inget hinder för att bo kvar. Var och en arbetar efter sina förutsättningar och sin förmåga. Vi hjälper varandra solidariskt när orken inte räcker till.

HUSET

Sockenstugan består av två trevåningslängor, byggda 1947 och ombyggda 1999, med sammanlagt 44 lägenheter 31-70 m2. Till varje lägenhet hör källar- och vindsförråd.

Mellan de gamla husen finns en ny tillbyggnad med storköket, allrummen och gästrummen och i källaren har vi bastu, gym, sy- och mötesrum.

Husen är omgivna av en stor trädgård. Här finns ett antal lotter för dem som är intresserade samt gemensam köksträdgård, fruktträd och rabatter. Vi njuter av ett flertal uteplatser och en vattenkonst och husets hundar kan leka fritt i ett inhägnat område.

Ett flertal parkeringsplatser med el-uttag finns att hyra.

Fastighetsägaren är Familjebostäder, och vi har vanliga hyreskontrakt. Medlemskap i kollektivhusföreningen är obligatoriskt och man ingår inte i Familjebostäders interna byteskö.

Kollektivhusföreningen är tillika lokal hyresgästförening. De centrala avtalen mellan Hyresgästföreningen och Familjebostäder ger oss möjlighet att teckna s.k. förvaltningsavtal. Dessa innebär att vi sköter trappstädning och trädgård och i gengäld får ett hyresavdrag som går direkt till föreningen.